gallery/logo duc hanh repair

Công Ty TNHH Dụng Cụ Thí Nghiệm Đức Hạnh

Duc Hanh Laboratory Consumables Co., LTD

Số 8/11 Đường TTN 13, Khu phố 3, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315079194  Email:Sales.duchanh@gmail.com -  Thinghiemduchanh@gmail.com

Điện thoại :  0931.444.392   -  0931.444.562  

Theo dõi chúng tôi

gallery/facebook

DỤNG CỤ SỨ CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM Hãng sx: JIPO / TIỆP KHẮC

Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 1/30

Chén nung bằng sứ 5ml , thấp thành, đường kính 30mm, cao 19mm

2./ P/N : 1/35

Chén nung bằng sứ 10ml , thấp thành, đường kính 35mm, cao 22mm

3./ P/N : 1/40

Chén nung bằng sứ 17ml , thấp thành, đường kính 40mm, cao 25mm

4./ P/N : 1/45

Chén nung bằng sứ 21ml , thấp thành, đường kính 45mm, cao 28mm

5./ P/N : 1/50

Chén nung bằng sứ 34ml , thấp thành, đường kính 50mm, cao 32mm

6./ P/N : 1/60

Chén nung bằng sứ 62ml , thấp thành, đường kính 60mm, cao 38mm

7./ P/N : 1/70

Chén nung bằng sứ 91ml , thấp thành, đường kính 70mm, cao 44mm

gallery/chén sứ thấp thành
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 2/30

Chén nung bằng sứ 10ml , Thành cao trung bình, đường kính 30mm, cao 25mm

2./ P/N : 2/35

Chén nung bằng sứ 12ml ,Thành cao trung bình, đường kính 35mm, cao 28mm

3./ P/N : 2/40

Chén nung bằng sứ 20ml , Thành cao trung bình, đường kính 40mm, cao 32mm

4./ P/N : 2/45

Chén nung bằng sứ 30ml , Thành cao trung bình, đường kính 45mm, cao 36mm

5./ P/N : 2/50

Chén nung bằng sứ 45ml , Thành cao trung bình, đường kính 50mm, cao 40mm

6./ P/N : 2/60

Chén nung bằng sứ 80ml , Thành cao trung bình, đường kính 60mm, cao 48mm

7./ P/N : 2/70

Chén nung bằng sứ 120ml , Thành cao trung bình, đường kính 70mm, cao 56mm

8./ P/N : 2/80

Chén nung bằng sứ 200ml , Thành cao trung bình, đường kính 80mm, cao 62mm

gallery/chén sư thành trung
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 3/30

Chén nung bằng sứ 15ml , Cao thành, đường kính 30mm, cao 38mm

2./ P/N : 3/35

Chén nung bằng sứ 26ml ,Cao thành, đường kính 35mm, cao 44mm

3./ P/N : 3/40

Chén nung bằng sứ 35ml , Cao thành, đường kính 40mm, cao 50mm

4./ P/N : 3/45

Chén nung bằng sứ 50ml , Cao thành, đường kính 45mm, cao 56mm

5./ P/N : 3/50

Chén nung bằng sứ 72ml , Cao thành, đường kính 50mm, cao 62mm

6./ P/N : 3/60

Chén nung bằng sứ 120ml , Cao thành, đường kính 60mm, cao 75mm

gallery/chén sư ct
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : D/30

Nắp đậy bằng sứ đường kính 34mm cho chén nung đường kính 30mm

2./ P/N : D/35

Nắp đậy bằng sứ đường kính 39mm cho chén nung đường kính 35mm

3./ P/N : D/40

Nắp đậy bằng sứ đường kính 44mm cho chén nung đường kính 40mm

4./ P/N : D/45

Nắp đậy bằng sứ đường kính 49mm cho chén nung đường kính 45mm

5./ P/N : D/50

Nắp đậy bằng sứ đường kính 54mm cho chén nung đường kính 50mm

6./ P/N : D/60

Nắp đậy bằng sứ đường kính 64mm cho chén nung đường kính 60mm

7./ P/N : D/70

Nắp đậy bằng sứ đường kính 74mm cho chén nung đường kính 70mm

8./ P/N : D/80

Nắp đậy bằng sứ đường kính 84mm cho chén nung đường kính 80mm

gallery/nap day chen su
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 98

Bộ chén sứ 22ml, đường kính 32mm, cao 42mm - dùng để xác định hàm lượng chất lỏng dể bay hơi

gallery/bộ chén nắp 301v
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 301

Bộ chén sứ 19ml, đường kính 43mm, cao 27mm - dùng để xác định hàm lượng chất lỏng dể bay hơi

gallery/bộ chén nắp 098v
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 203/1

Cốc đốt phá mẫu 8ml cao thành không mỏ, đường kính 30mm cao 15mm

2./ P/N : 203/2

Cốc đốt phá mẫu 21ml cao thành không mỏ, đường kính 40mm cao 20mm

3./ P/N : 203/3

Cốc đốt phá mẫu 35ml cao thành không mỏ, đường kính 50mm cao 25mm

4./ P/N : 203/4

Cốc đốt phá mẫu 64ml cao thành không mỏ, đường kính 60mm cao 30mm

5./ P/N : 203/5

Cốc đốt phá mẫu 103ml cao thành không mỏ, đường kính 70mm cao 35mm

Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 205/1

Cốc đốt phá mẫu 8ml cao thành có mỏ, đường kính 30mm cao 15mm

2./ P/N : 205/2

Cốc đốt phá mẫu 21ml cao thành có mỏ, đường kính 40mm cao 20mm

3./ P/N : 205/3

Cốc đốt phá mẫu 35ml cao thành có mỏ, đường kính 50mm cao 25mm

4./ P/N : 205/4

Cốc đốt phá mẫu 64ml cao thành có mỏ, đường kính 60mm cao 30mm

5./ P/N : 205/5

Cốc đốt phá mẫu 103ml cao thành có mỏ, đường kính 70mm cao 35mm

gallery/cốc phá mẫu có mỏ
gallery/cốc đốt không mỏ
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 204/2

Đĩa đốt phá mẫu 7ml thấp thành không mỏ, đường kính 38mm cao 10mm

2./ P/N : 204/3

Đĩa đốt phá mẫu 9ml thấp thành không mỏ, đường kính 44mm cao 11mm

3./ P/N : 204/4

Đĩa đốt phá mẫu 12ml thấp thành không mỏ, đường kính 47mm cao 13mm

4./ P/N : 204/6

Đĩa đốt phá mẫu 70ml thấp thành không mỏ, đường kính 81mm cao 20mm

5./ P/N : 204/8

Đĩa đốt phá mẫu 220ml thấp thành không mỏ, đường kính 122mm cao 28mm

gallery/đĩa khong mỏ
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 255/1

Đĩa sứ không mỏ hình chữ nhật 6ml, dài 50mm rộng 35mm, cao 12mm

2./ P/N : 255/2

Đĩa sứ không mỏ hình chữ nhật 13ml, dài 62mm rộng 40mm, cao 12mm

3./ P/N : 255/2a

Đĩa sứ không mỏ hình chữ nhật 28ml, dài 74mm rộng 49mm, cao 14mm

4./ P/N : 255/3

Đĩa sứ không mỏ hình chữ nhật 40ml, dài 95mm rộng 65mm, cao 14mm

gallery/đĩa hcn
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 208/0

Đĩa sứ có mỏ thấp thành 10ml, đường kính 50mm cao 10mm

2./ P/N : 208/1

Đĩa sứ có mỏ thấp thành 20ml, đường kính 60mm cao 14mm

3./ P/N : 208/2

Đĩa sứ có mỏ thấp thành 28ml, đường kính 75mm cao 15mm

4./ P/N : 208/3

Đĩa sứ có mỏ thấp thành 55ml, đường kính 80mm cao 20mm

5./ P/N : 208/4

Đĩa sứ có mỏ thấp thành 110ml, đường kính 100mm cao 25mm

6./ P/N : 208/5

Đĩa sứ có mỏ thấp thành 250ml, đường kính 130mm cao 30mm

7./ P/N : 208/6

Đĩa sứ có mỏ thấp thành 450ml, đường kính 160mm cao 40mm

8./ P/N : 208/7

Đĩa sứ có mỏ thấp thành 1100ml, đường kính 200mm cao 55mm

9./ P/N : 208/8

Đĩa sứ có mỏ thấp thành 1750ml, đường kính 250mm cao 55mm

Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 274/1

Bát sứ đáy bằng có mỏ 22ml đường kính 54mm cao 22mm

2./ P/N : 274/1a

Bát sứ đáy bằng có mỏ 62ml đường kính 70mm cao 30mm

3./ P/N : 274/2

Bát sứ đáy bằng có mỏ 93ml đường kính 86mm cao 33mm

4./ P/N : 274/3

Bát sứ đáy bằng có mỏ 154ml đường kính 98mm cao 40mm

5./ P/N : 274/4

Bát sứ đáy bằng có mỏ 265ml đường kính 112mm cao 50mm

6./ P/N : 274/5

Bát sứ đáy bằng có mỏ 330ml đường kính 126mm cao 53mm

7./ P/N : 274/6

Bát sứ đáy bằng có mỏ 450ml đường kính 145mm cao 55mm

8./ P/N : 274/7

Bát sứ đáy bằng có mỏ 620ml đường kính 151mm cao 63mm

9./ P/N : 274/8

Bát sứ đáy bằng có mỏ 800ml đường kính 169mm cao 68mm

10./ P/N : 274/9

Bát sứ đáy bằng có mỏ 1000ml đường kính 195mm cao 74mm

11./ P/N : 274/10

Bát sứ đáy bằng có mỏ 2500ml đường kính 254mm cao 105mm

gallery/cốc tròn có mỏ
gallery/bát sứ đáy bằng có mỏ
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 206/0

Bát sứ cao thành đáy tròn 10ml đường kính 40mm cao 16mm

2./ P/N : 206/1

Bát sứ cao thành đáy tròn 20ml đường kính 50mm cao 20mm

3./ P/N : 206/1a

Bát sứ cao thành đáy tròn 30ml đường kính 63mm cao 25mm

4./ P/N : 206/2

Bát sứ cao thành đáy tròn 60ml đường kính 80mm cao 32mm

5./ P/N : 206/2a

Bát sứ cao thành đáy tròn 107ml đường kính 81mm cao 38mm

6./ P/N : 206/3

Bát sứ cao thành đáy tròn 140ml đường kính 94mm cao 42mm

7./ P/N : 206/3a

Bát sứ cao thành đáy tròn 150ml đường kính 100mm cao 40mm

8./ P/N : 206/4

Bát sứ cao thành đáy tròn 232ml đường kính 112mm cao 47mm

9./ P/N : 206/4/0

Bát sứ cao thành đáy tròn 285ml đường kính 125mm cao 50mm

10./ P/N : 206/4a

Bát sứ cao thành đáy tròn 300ml đường kính 132mm cao 55mm

11./ P/N : 206/5

Bát sứ cao thành đáy tròn 400ml đường kính 138mm cao 61mm

12./ P/N : 206/6/0

Bát sứ cao thành đáy tròn 580ml đường kính 160mm cao 64mm

13./ P/N : 206/6a

Bát sứ cao thành đáy tròn 700ml đường kính 170mm cao 74mm

14./ P/N : 206/7a

Bát sứ cao thành đáy tròn 1000ml đường kính 200mm cao 80mm

15./ P/N : 206/8

Bát sứ cao thành đáy tròn 1300ml đường kính 202mm cao 86mm

16./ P/N : 206/10a

Bát sứ cao thành đáy tròn 6000ml đường kính 320mm cao 140mm

gallery/bát sứ cao thành đáy tròn
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 207/1

Bát sứ thấp thành đáy tròn 41ml đường kính 72mm cao 26mm

2./ P/N : 207/2

Bát sứ thấp thành đáy tròn 62ml đường kính 83mm cao 27mm

3./ P/N : 207/3

Bát sứ thấp thành đáy tròn 110ml đường kính 96mm cao 30mm

4./ P/N : 207/4

Bát sứ thấp thành đáy tròn 160ml đường kính 110mm cao 37mm

5./ P/N : 207/4a

Bát sứ thấp thành đáy tròn 215ml đường kính 117mm cao 41mm

6./ P/N : 207/5

Bát sứ thấp thành đáy tròn 240ml đường kính 127mm cao 42mm

7./ P/N : 207/5a

Bát sứ thấp thành đáy tròn 325ml đường kính 142mm cao 46mm

8./ P/N : 207/6

Bát sứ thấp thành đáy tròn 420ml đường kính 154mm cao 50mm

9/ P/N : 207/7

Bát sứ thấp thành đáy tròn 558ml đường kính 170mm cao 55mm

gallery/bát sứ thấp thành đáy tròn
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 227/1

Cốc sứ thấp thành có mỏ 275ml, đường kính 70mm, cao 85mm

2./ P/N : 227/2

Cốc sứ thấp thành có mỏ 400ml, đường kính 80mm, cao 99mm

3./ P/N : 227/3

Cốc sứ thấp thành có mỏ 620ml, đường kính 90mm, cao 116mm

4./ P/N : 227/4

Cốc sứ thấp thành có mỏ 860ml, đường kính 100mm, cao 129mm

5./ P/N : 227/5

Cốc sứ thấp thành có mỏ 950ml, đường kính 123mm, cao 100mm

gallery/cốc sứ thấp thành có mỏ
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 226/1

Cốc sứ cao thành có mỏ 170ml, đường kính 52mm, cao 90mm

2./ P/N : 226/2

Cốc sứ cao thành có mỏ 225ml, đường kính 57mm, cao 106mm

3./ P/N : 226/3

Cốc sứ cao thành có mỏ 450ml, đường kính 70mm, cao 143mm

4./ P/N : 226/4

Cốc sứ cao thành có mỏ 1100ml, đường kính 101mm, cao 157mm

gallery/cốc sứ cao thành có mỏ
gallery/cốc sứ lọc
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 4/25/6

Cốc lọc bằng sứ 8ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 6um, đường kính D1=25mm, D2=20mm, Cao 28mm

2./ P/N : 4/25/7

Cốc lọc bằng sứ 8ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 7um, đường kính D1=25mm, D2=20mm, Cao 28mm

3./ P/N : 4/25/8

Cốc lọc bằng sứ 8ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 8um, đường kính D1=25mm, D2=20mm, Cao 28mm

4./ P/N : 4/30/6

Cốc lọc bằng sứ 15ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 6um, đường kính D1=30mm, D2=24mm, Cao 35mm

5./ P/N : 4/30/7

Cốc lọc bằng sứ 15ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 7um, đường kính D1=30mm, D2=24mm, Cao 35mm

6./ P/N : 4/30/8

Cốc lọc bằng sứ 15ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 8um, đường kính D1=30mm, D2=24mm, Cao 35mm

7./ P/N : 4/35/6

Cốc lọc bằng sứ 25ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 6um, đường kính D1=35mm, D2=28mm, Cao 40mm

8./ P/N : 4/35/7

Cốc lọc bằng sứ 25ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 7um, đường kính D1=35mm, D2=28mm, Cao 40mm

9./ P/N : 4/35/8

Cốc lọc bằng sứ 25ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 8um, đường kính D1=35mm, D2=28mm, Cao 40mm

10./ P/N : 4/40/6

Cốc lọc bằng sứ 35ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 6um, đường kính D1=40mm, D2=30mm, Cao 43mm

11./ P/N : 4/40/7

Cốc lọc bằng sứ 35ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 7um, đường kính D1=40mm, D2=30mm, Cao 43mm

12./ P/N : 4/40/8

Cốc lọc bằng sứ 35ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 8um, đường kính D1=40mm, D2=30mm, Cao 44mm

13./ P/N : 4/45/6

Cốc lọc bằng sứ 50ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 6um, đường kính D1=45mm, D2=36mm, Cao 50mm

14./ P/N : 4/45/7

Cốc lọc bằng sứ 50ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 7um, đường kính D1=45mm, D2=36mm, Cao 50mm

15./ P/N : 4/45/8

Cốc lọc bằng sứ 50ml ,đĩa lọc xốp lỗ lọc 8um, đường kính D1=45mm, D2=36mm, Cao 50mm

Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 234/1

Cốc lọc bằng sứ 17 ml đường kính 30mm cao 36mm

2./ P/N : 234/3

Cốc lọc bằng sứ 25 ml đường kính 35mm cao 43mm

3./ P/N : 234/4

Cốc lọc bằng sứ 35 ml đường kính 39mm cao 49mm

4./ P/N : 234/5

Cốc lọc bằng sứ 120 ml đường kính 60mm cao 71mm

gallery/côc lọc
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 241a/0

Ca sứ 50ml có mỏ chia vạch, đường kính 45mm, cao 57mm

2./ P/N : 241a/1

Ca sứ 100ml có mỏ chia vạch, đường kính 71mm, cao 72mm

3./ P/N : 241a/2

Ca sứ 250ml có mỏ chia vạch, đường kính 82mm, cao 96mm

4./ P/N : 241a/3

Ca sứ 500ml có mỏ chia vạch, đường kính 97mm, cao 131mm

5./ P/N : 241a/4

Ca sứ 1000ml có mỏ chia vạch, đường kính 127mm, cao 160mm

gallery/ca luong su
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 211a/0

Cối sứ có mỏ 25ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 51mm cao 32mm

2./ P/N : 211a/1

Cối sứ có mỏ 30ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 56mm cao 36mm

3./ P/N : 211a/1/0

Cối sứ có mỏ 70ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 63mm cao 41mm

4./ P/N : 211a/1a

Cối sứ có mỏ 75ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 76mm cao 45mm

5./ P/N : 211a/2

Cối sứ có mỏ 110ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 83mm cao 50mm

6./ P/N : 211a/2a

Cối sứ có mỏ 160ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 90mm cao 56mm

7./ P/N : 211a/3

Cối sứ có mỏ 220ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 105mm cao 64mm

8./ P/N : 211a/3a

Cối sứ có mỏ 400ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 125mm cao 71mm

9/ P/N : 211a/4

Cối sứ có mỏ 500ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 139mm cao 82mm

10./ P/N : 211a/5

Cối sứ có mỏ 650ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 150mm cao 90mm

11./ P/N : 211a/6

Cối sứ có mỏ 1000ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 180mm cao 104mm

12./ P/N : 211a/7

Cối sứ có mỏ 2250ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 224mm cao 127mm

13./ P/N : 211a/8

Cối sứ có mỏ 4300ml bề mặt nhám không tráng men, đường kính 268mm cao 160mm

gallery/cối không men
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 211b/0

Cối sứ có mỏ 25ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 51mm cao 32mm

2./ P/N : 211b/1

Cối sứ có mỏ 30ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 56mm cao 36mm

3./ P/N : 211b/1/0

Cối sứ có mỏ 70ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 63mm cao 41mm

4./ P/N : 211b/1a

Cối sứ có mỏ 75ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 76mm cao 45mm

5./ P/N : 211b/2

Cối sứ có mỏ 110ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 83mm cao 50mm

6./ P/N : 211b/2a

Cối sứ có mỏ 160ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 90mm cao 56mm

7./ P/N : 211b/3

Cối sứ có mỏ 220ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 105mm cao 64mm

8./ P/N : 211b/3a

Cối sứ có mỏ 400ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 125mm cao 71mm

9./ P/N : 211b/4

Cối sứ có mỏ 500ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 139mm cao 82mm

10./ P/N : 211b/5

Cối sứ có mỏ 650ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 150mm cao 90mm

11./ P/N : 211b/6

Cối sứ có mỏ 1000ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 180mm cao 104mm

12./ P/N : 211b/7

Cối sứ có mỏ 2250ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 224mm cao 127mm

13./ P/N : 211b/8

Cối sứ có mỏ 4300ml bề mặt phẳng tráng men, đường kính 268mm cao 160mm

gallery/cối không men
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 213a/0

Chày sứ đầu nhám không tráng men, đường kính 14mm dài 54mm

2./ P/N : 213a/1

Chày sứ đầu nhám không tráng men, đường kính 24mm dài 115mm

3./ P/N : 213a/2

Chày sứ đầu nhám không tráng men, đường kính 30mm dài 135mm

4./ P/N : 213a/3

Chày sứ đầu nhám không tráng men, đường kính 36mm dài 150mm

5./ P/N : 213a/4

Chày sứ đầu nhám không tráng men, đường kính 42mm dài 175mm

6./ P/N : 213a/5

Chày sứ đầu nhám không tráng men, đường kính 55mm dài 210mm

7./ P/N : 213a/6

Chày sứ đầu nhám không tráng men, đường kính 74mm dài 250mm

8./ P/N : 213a/7

Chày sứ đầu nhám không tráng men, đường kính 85mm dài 300mm

9./ P/N : 213a/8

Chày sứ đầu nhám không tráng men, đường kính 101mm dài 370mm

gallery/chày sứ
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 213b/0

Chày sứ đầu phẳng tráng men, đường kính 14mm dài 54mm

2./ P/N : 213b/1

Chày sứ đầu phẳng tráng men, đường kính 24mm dài 115mm

3./ P/N : 213b/2

Chày sứ đầu phẳng tráng men, đường kính 30mm dài 135mm

4./ P/N : 213b/3

Chày sứ đầu phẳng tráng men, đường kính 36mm dài 150mm

5./ P/N : 213b/4

Chày sứ đầu phẳng tráng men, đường kính 42mm dài 175mm

6./ P/N : 213b/5

Chày sứ đầu phẳng tráng men, đường kính 55mm dài 210mm

7./ P/N : 213b/6

Chày sứ đầu phẳng tráng men, đường kính 74mm dài 250mm

8./ P/N : 213b/7

Chày sứ đầu phẳng tráng men, đường kính 85mm dài 300mm

9./ P/N : 213b/8

Chày sứ đầu phẳng tráng men, đường kính 101mm dài 370mm

gallery/chày sứ
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 237/0

Phểu lọc sứ -Buechner 10ml , lỗ lọc 1mm, đường kính trong phểu 29mm, chiều cao thành phểu 17mm, chiều dài cuống phểu 27, dùng cho giấy lọc đường kính 27mm

2./ P/N : 237/0a

Phểu lọc sứ -Buechner 25ml , lỗ lọc 1mm, đường kính trong phểu 43mm, chiều cao thành phểu 19mm, chiều dài cuống phểu 33mm, dùng cho giấy lọc đường kính 40mm

3./ P/N : 237/1

Phểu lọc sứ -Buechner 35ml , lỗ lọc 1mm, đường kính trong phểu 48mm, chiều cao thành phểu 24mm, chiều dài cuống phểu 43mm, dùng cho giấy lọc đường kính 45mm

4./ P/N : 237/2

Phểu lọc sứ -Buechner 70ml , lỗ lọc 1mm, đường kính trong phểu 62mm, chiều cao thành phểu 30mm, chiều dài cuống phểu 64mm, dùng cho giấy lọc đường kính 55mm

5./ P/N : 237/3

Phểu lọc sứ -Buechner 120ml , lỗ lọc 1mm, đường kính trong phểu 77mm, chiều cao thành phểu 35mm, chiều dài cuống phểu 64mm, dùng cho giấy lọc đường kính 70mm

6./ P/N : 237/4

Phểu lọc sứ -Buechner 240ml , lỗ lọc 2mm, đường kính trong phểu 97mm, chiều cao thành phểu 40mm, chiều dài cuống phểu 71mm, dùng cho giấy lọc đường kính 90mm

7./ P/N : 237/5

Phểu lọc sứ -Buechner 400ml , lỗ lọc 2mm, đường kính trong phểu 116mm, chiều cao thành phểu 49mm, chiều dài cuống phểu 83mm, dùng cho giấy lọc đường kính 110mm

8./ P/N : 237/6

Phểu lọc sứ -Buechner 600ml , lỗ lọc 2mm, đường kính trong phểu 130mm, chiều cao thành phểu 52mm, chiều dài cuống phểu 85mm, dùng cho giấy lọc đường kính 125mm

9./ P/N : 237/7

Phểu lọc sứ -Buechner 1000ml , lỗ lọc 2mm, đường kính trong phểu 156mm, chiều cao thành phểu 59mm, chiều dài cuống phểu 96mm, dùng cho giấy lọc đường kính 150mm

10./ P/N : 237/8

Phểu lọc sứ -Buechner 2000ml , lỗ lọc 2mm, đường kính trong phểu 192mm, chiều cao thành phểu 74mm, chiều dài cuống phểu 117mm, dùng cho giấy lọc đường kính 185mm

11./ P/N : 237/9

Phểu lọc sứ -Buechner 4000ml , lỗ lọc 2mm, đường kính trong phểu 248mm, chiều cao thành phểu 90mm, chiều dài cuống phểu 117mm, dùng cho giấy lọc đường kính 240mm

12./ P/N : 237/9a

Phểu lọc sứ -Buechner 7000ml , lỗ lọc 2mm, đường kính trong phểu 296mm, chiều cao thành phểu 105mm, chiều dài cuống phểu 130mm, dùng cho giấy lọc đường kính 295mm

13./ P/N : 237/10

Phểu lọc sứ -Buechner 10000ml , lỗ lọc 2mm, đường kính trong phểu 334mm, chiều cao thành phểu 120mm, chiều dài cuống phểu 133mm, dùng cho giấy lọc đường kính 325mm

gallery/phễu lọc
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 138/1

Vỉ sứ cho bình hút ẩm, đường kính 90mm, chuẩn DIN

2./ P/N : 138/2

Vỉ sứ cho bình hút ẩm, đường kính 140mm, chuẩn DIN

3./ P/N : 138/3

Vỉ sứ cho bình hút ẩm, đường kính 190mm, chuẩn DIN

4./ P/N : 138/4

Vỉ sứ cho bình hút ẩm, đường kính 235mm, chuẩn DIN

5./ P/N : 138/5

Vỉ sứ cho bình hút ẩm, đường kính 280mm, chuẩn DIN

gallery/vỉ sứ chuẩn din
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 238/1

Vỉ sứ cho bình hút ẩm, đường kính 90mm, chuẩn CSN

2./ P/N : 238/3b

Vỉ sứ cho bình hút ẩm, đường kính 140mm, chuẩn CSN

3./ P/N : 238/5a

Vỉ sứ cho bình hút ẩm, đường kính 190mm, chuẩn CSN

4./ P/N : 238/8a

Vỉ sứ cho bình hút ẩm, đường kính 241mm, chuẩn CSN

5./ P/N : 238/10a

Vỉ sứ cho bình hút ẩm, đường kính 290mm, chuẩn CSN

gallery/vỉ sứ chuẩn csn
gallery/vỉ
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 263/5

Đĩa sứ 6 khoang đường kính 25mm, dài 112mm, rộng 81mm

2./ P/N : 263/6

Đĩa sứ 12 khoang đường kính 17mm, dài 115mm, rộng 91mm

gallery/muỗng sứ 1 đầu trong
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 218a/1

Muỗng sứ 1 đầu tròn dài 237mm

gallery/muỗng sứ 2 đầu dẹp
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N : 217/1

Muỗng sứ 2 đầu dẹp dài 104mm

2./ P/N : 217/2

Muỗng sứ 2 đầu dẹp dài 186mm

3./ P/N : 217/3

Muỗng sứ 2 đầu dẹp dài 250mm

4./ P/N : 217/4

Muỗng sứ 2 đầu dẹp dài 298mm

gallery/muỗng sứ 2 đầu tròn dẹp
Hãng sản xuất: JIPO / TIỆP KHẮC

1./ P/N :218/1

Muỗng sứ 2 đầu 1 đầu tròn 1 đầu dẹp dài 103mm

2./ P/N :218/1a

Muỗng sứ 2 đầu 1 đầu tròn 1 đầu dẹp dài 148mm

3./ P/N :218/1b

Muỗng sứ 2 đầu 1 đầu tròn 1 đầu dẹp dài 164mm

4./ P/N :218/2

Muỗng sứ 2 đầu 1 đầu tròn 1 đầu dẹp dài 187mm

5./ P/N :218/2a

Muỗng sứ 2 đầu 1 đầu tròn 1 đầu dẹp dài 200mm

6./ P/N :218/3

Muỗng sứ 2 đầu 1 đầu tròn 1 đầu dẹp dài 250mm