gallery/logo duc hanh repair

Công Ty TNHH Dụng Cụ Thí Nghiệm Đức Hạnh

Duc Hanh Laboratory Consumables Co., LTD

Số 8/11 Đường TTN 13, Khu phố 3, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315079194  Email:Sales.duchanh@gmail.com -  Thinghiemduchanh@gmail.com

Điện thoại :  0931.444.392   -  0931.444.562  

Theo dõi chúng tôi

gallery/facebook

KIM TIÊM SẮC KÝ  - Micro Syringe Glass

Hãng sản xuất : EXMIRE - Nhật Bản
1./ P/N : MS*R25
Kim tiêm thủy tinh 25µl - Syringe 25µl, vạch chia nhỏ nhất 0.5µl, fixed needle, plunger Metal , dài 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm, đầu kim bằng, dùng cho HPLC , GC (Cái)

2./ P/N : MS*R50

Kim tiêm thủy tinh 50µl - Syringe 50µl, vạch chia nhỏ nhất 1µl, fixed needle , plunger Metal , dài 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm, đầu kim bằng dùng cho HPLC , GC (Cái)

gallery/msr50
Hãng sản xuất : EXMIRE - Nhật Bản
1./ P/N : MS*05HP23G
Kim tiêm thủy tinh 5ul - Syringe 5µl, vạch chia nhỏ nhất 0.1µl, fixed needle , plunger Metal , dài 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm, đầu kim dạng cone, cho hệ tự động Agilent (Cái)

2./ P/N : MS*10HP23G

Kim tiêm thủy tinh 10ul - Syringe 10µl, vạch chia nhỏ nhất 0.2µl, fixed needle, plunger Metal , dài 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm, đầu kim dạng cone, dùng cho hệ tự động Agilent (Cái)

3./ P/N : MS*10HP26G

Kim tiêm thủy tinh 10ul - Syringe 10µl, vạch chia nhỏ nhất 0.2µl, fixed needle, plunger Metal , dài 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm, đầu kim dạng cone, dùng cho hệ tự động Agilent (Cái)

gallery/mshp
Hãng sản xuất : EXMIRE - Nhật Bản
1./ P/N : MS*01U
Kim tiêm thủy tinh 1ul - Syringe 1µl, vạch chia nhỏ nhất 0.01µl, fixed needle bevel, plunger Metal , dài 50mm, đầu kim vác nhọn , dùng cho GC, HPLC (Cái)

 

gallery/ms01u
Hãng sản xuất : EXMIRE - Nhật Bản
1./ P/N : MS*X05
Kim tiêm thủy tinh 5ul - Syringe 5µl, vạch chia nhỏ nhất 0.1µl, fixed needle bevel, plunger Metal , dài 50mm, đầu kim vác nhọn , dùng cho GC, HPLC (Cái)

2./ P/N : MS*10U

Kim tiêm thủy tinh 10ul, GC - Syringe 10µl, vạch chia nhỏ nhất 0.1µl, fixed needle bevel, plunger Metal , dài 50mm, đầu kim vác nhọn , dùng cho GC, HPLC (Cái)

3./ P/N : MS*25

Kim tiêm thủy tinh 25ul, GC - Syringe 25µl, vạch chia nhỏ nhất 0.5µl, fixed needle bevel, plunger Metal , dài 50mm, đầu kim vác nhọn , dùng cho GC, HPLC (Cái)

4./ P/N : MS*100

Kim tiêm thủy tinh 100ul, GC - Syringe 100µl, vạch chia nhỏ nhất 2µl, fixed needle bevel, plunger Metal , dài 50mm, đầu kim vác nhọn , dùng cho GC, HPLC (Cái)

5./ P/N : MS*250

Kim tiêm thủy tinh 250ul, GC - Syringe 250µl, vạch chia nhỏ nhất 5µl, fixed needle bevel, plunger Metal , dài 50mm, đầu kim vác nhọn , dùng cho GC, HPLC (Cái)

6./ P/N : MS*500

Kim tiêm thủy tinh 500ul, GC - Syringe 500µl, vạch chia nhỏ nhất 10µl, fixed needle bevel, plunger Metal , dài 50mm, đầu kim vác nhọn , dùng cho GC, HPLC (Cái)

gallery/ms chuẩn
Hãng sản xuất : EXMIRE - Nhật Bản
1./ P/N : MS*GAN025
Kim tiêm thủy tinh 0.25ml - Syringe 0.25ml, vạch chia nhỏ nhất 0.005ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, dài 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm, đầu kim vác nhọn,  dùng cho HPLC , GC (Cái)

2./ P/N : MS*GAN050

Kim tiêm thủy tinh 0.5ml - Syringe 0.5ml, vạch chia nhỏ nhất 0.01ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm đầu kim vác nhọn, dùng cho HPLC , GC (Cái)

3./ P/N : MS*GAN100

Kim tiêm thủy tinh 1ml - Syringe 1ml, vạch chia nhỏ nhất 0.02ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm đầu kim vác nhọn,  dùng cho HPLC , GC (Cái)

4./ P/N : MS*GAN250

Kim tiêm thủy tinh 2.5ml, Syringe 2.5ml, vạch chia nhỏ nhất 0.05ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm đầu kim vác nhọn,  dùng cho HPLC , GC (Cái)

gallery/msgan
Hãng sản xuất : EXMIRE - Nhật Bản
1./ P/N : MS*05AOC23G
Kim tiêm thủy tinh 5ul, GC - Syringe 5µl, vạch chia nhỏ nhất 0.1µl, fixed needle bevel, plunger Metal , dài 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm, đầu kim dạng cone, cho hệ tự động Shimadzu (Cái)

2./ P/N : MS*05AOC26G

Kim tiêm thủy tinh 5ul, GC - Syringe 5µl, vạch chia nhỏ nhất 0.1µl, fixed needle bevel, plunger Metal , dài 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm, đầu kim dạng cone, cho hệ tự động Shimadzu (Cái)

3./ P/N : MS*10AOC23G

Kim tiêm thủy tinh 10ul, GC - Syringe 10µl, vạch chia nhỏ nhất 0.2µl, fixed needle bevel, plunger Metal , dài 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm, đầu kim dạng cone, dùng cho hệ tự động Shimadzu (Cái)

4./ P/N : MS*10AOC26G

Kim tiêm thủy tinh 10ul, GC - Syringe 10µl, vạch chia nhỏ nhất 0.2µl, fixed needle bevel, plunger Metal , dài 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm, đầu kim dạng cone, dùng cho hệ tự động Shimadzu (Cái)

gallery/msaoc
Hãng sản xuất : EXMIRE - Nhật Bản
1./ P/N : MS*GF10
Syringe 10µl, vạch chia nhỏ nhất 0.2µl, fixed needle bevel, plunger PTFE length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.13 mm đầu kim vác nhọn , dùng cho GC, HPLC (Cái)

2./ P/N : MS*GF25

Syringe 25µl, vạch chia nhỏ nhất 0.5µl, fixed needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm đầu kim vác nhọn , dùng cho GC, HPLC (Cái)

3./ P/N : MS*GF50

Syringe 50µl, vạch chia nhỏ nhất 1µl, fixed needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm đầu kim vác nhọn , dùng cho GC, HPLC (Cái)

4./ P/N : MS*GF100

Syringe 100µl, vạch chia nhỏ nhất 2µl, fixed needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm đầu kim vác nhọn , dùng cho GC, HPLC (Cái)

gallery/msgf
Hãng sản xuất : EXMIRE - Nhật Bản
1./ P/N : MS*GLL500
Syringe 5ml, vạch chia nhỏ nhất 0.1ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, (Không có đầu kim đi kèm) (Cái)

2./ P/N : MS*GLLX00

Syringe 10ml, vạch chia nhỏ nhất 0.2ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, (Không có đầu kim đi kèm) (Cái)

gallery/msgll
Hãng sản xuất : EXMIRE - Nhật Bản
1./ P/N : MS*G10U w/C Style L=100mm
Micro kim tiêm thủy tinh 10ul ,vạch chia nhỏ nhất 0.1µl, đầu kim  cố định dài 100mm, đầu kim bằng , dùng cho GC, HPLC (Cái)
gallery/msg
Hãng sản xuất : EXMIRE - Nhật Bản
1./ P/N : TEF001
Đầu tip PTFE cho kim tiêm 10ul (Gói 5 Cái)

2./ P/N : TEF002

Đầu tip PTFE cho kim tiêm 20ul (Gói 5 Cái)

3./ P/N : TEF005

Đầu tip PTFE cho kim tiêm 50ul (Gói 5 Cái)

4./ P/N : TEF010

Đầu tip PTFE cho kim tiêm 100ul (Gói 5 Cái) 

5./ P/N : TEF025

Đầu tip PTFE cho kim tiêm 0.25ml (Gói 5 Cái)

6./ P/N : TEF050

Đầu tip PTFE cho kim tiêm 0.5ml (Gói 5 Cái)

7./ P/N : TEF100

Đầu tip PTFE cho kim tiêm 1ml (Gói 5 Cái)

gallery/đầu ptfe ống tiêm