gallery/logo duc hanh repair

Công Ty TNHH Dụng Cụ Thí Nghiệm Đức Hạnh

Duc Hanh Laboratory Consumables Co., LTD

Số 8/11 Đường TTN 13, Khu phố 3, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315079194  Email:Sales.duchanh@gmail.com -  Thinghiemduchanh@gmail.com

Điện thoại :  0931.444.392   -  0931.444.562  

Theo dõi chúng tôi

gallery/facebook

PHỤ KIỆN SẮC KÝ - CHROMATOGRAPHY ACCESSORIES 

gallery/syringe filter nylon

uHãng sản xuất : Labfil - ALWSCI / Trung Quốc

1./ P/N : BSF13-N-22P

Phin lọc Nylon Syringe filters 0.22um , 13mm (Hộp 100 Cái )

2./ P/N : BSF25-N-22P

Phin lọc Nylon Syringe filters 0.22um , 25mm (Hộp 100 Cái )

3./ P/N : BSF13-N-45P

Phin lọc Nylon Syringe filters 0.45um , 13mm (Hộp 100 Cái )

4./ P/N : BSF25-N-45P

Phin lọc Nylon Syringe filters 0.45um , 25mm (Hộp 100 Cái )

gallery/syringe filter ptfe

Hãng sản xuất : Labfil - ALWSCI / Trung Quốc

1./ P/N : BSF13-PTFE-22BP

Phin lọc PTFE Syringe filters 0.22um Hydrophobic, 13mm (Hộp 100 Cái )

2./ P/N : BSF25-PTFE-22BP

Phin lọc PTFE Syringe filters 0.22um Hydrophobic, 25mm (Hộp 100 Cái )

3./ P/N : BSF13-PTFE-45BP

Phin lọc PTFE Syringe filters 0.45um Hydrophobic, 13mm (Hộp 100 Cái )

4./ P/N : BSF25-PTFE-45BP

Phin lọc PTFE Syringe filters 0.45um Hydrophobic, 25mm (Hộp 100 Cái )

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 2ML-8-V1001

Chai thủy tinh 2ml trắng 12*32mm (Hộp 100 Cái )

2./ P/N : 2ML-8-V1002

Chai thủy tinh 2ml trắng chia vạch 12*32mm (Hộp 100 Cái ) 

3./ P/N : 2ML-8-V1003

Chai thủy tinh 2ml Màu nâu 12*32mm (Hộp 100 Cái )

4./ P/N : 2ML-8-V1004

Chai thủy tinh 2ml Màu nâu chia vạch 12*32mm (Hộp 100 Cái )

gallery/lọ 9-425

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 2ML-9-V1001

Chai thủy tinh 2ml trắng 12*32mm (Hộp 100 Cái )

2./ P/N : 2ML-9-V1002

Chai thủy tinh 2ml trắng chia vạch 12*32mm (Hộp 100 Cái )

3./ P/N : 2ML-9-V1003

Chai thủy tinh 2ml Màu nâu 12*32mm (Hộp 100 Cái )

4./ P/N : 2ML-9-V1004

Chai thủy tinh 2ml Màu nâu chia vạch 12*32mm (Hộp 100 Cái)

gallery/lọb2
gallery/vặn 8-425

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 8-SP 3004-2

Nắp vặn đen đệm PTFE đỏ/Silicone trắng có lỗ 8-425 

(Gói 100 Cái )

2./ P/N : 8-SP 3007-2

Nắp vặn trắng đệm PTFE trắng/Silicone đỏ có lỗ 8-425 

(Gói 100 Cái )

 

gallery/nắp vặn 9-425

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 9-SP 3002-2A

Nắp vặn xanh đệm PTFE đỏ/Silicone trắng có lỗ 9-425 

(Gói 100 Cái)

2./ P/N : 9-SP 3006-2A

Nắp vặn xanh đệm PTFE xanh/Silicone trắng có lỗ 9-425  (Gói 100 Cái) 

gallery/vial 2ml -nd8 1

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 2ML-11-V1001

Chai thủy tinh 2ml trắng 12*32mm (Hộp 100 Cái )

2./ P/N : 2ML-11-V1002

Chai thủy tinh 2ml trắng chia vạch 12*32mm (Hộp 100 Cái ) 

3./ P/N : 2ML-11-V1003

Chai thủy tinh 2ml Màu nâu 12*32mm (Hộp 100 Cái )

4./ P/N : 2ML-11-V1004

Chai thủy tinh 2ml Màu nâu chia vạch 12*32mm (Hộp 100 Cái )

gallery/nắp bấm nhôm 2ml

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 11-SP3005

Nắp bấm bạc đệm PTFE trắng/Silicone đỏ có lỗ (Gói 100 Cái )

gallery/vial 4ml nd13

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 4ML-13-V1001

Chai thủy tinh 4ml trắng trong 15*45mm (Hộp 100 Cái )

2./ P/N : 4ML-13-V1002

Chai thủy tinh 4ml trắng chia vạch 15*45mm (Hộp 100 Cái )

3./ P/N : 4ML-13-V1003

Chai thủy tinh 4ml Màu nâu 15*45mm (Hộp 100 Cái )

4./ P/N : 4ML-13-V1004

Chai thủy tinh 4ml Màu nâu chia vạch 15*45mm (Hộp 100 Cái )

5./ P/N : 13-SP3004

Nắp vặn đen đệm PTFE/Silicone có lỗ 13-425 (Gói 100 Cái )

6./ P/N : 13-SP2001C-B

Nắp vặn đen PP kín 13-425 (Gói 100 Cái )

 

gallery/lọ 10ml nắp vặn

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 10ML-18-V1001C

Chai thủy tinh 10ml trắng trong 22*52mm (Hộp 100 Cái )

2./ P/N : 10ML-18-V1003C

Chai thủy tinh 10ml Màu nâu 22*52mm (Hộp 100 Cái )

3./ P/N : 18-SP3004C-B

Nắp vặn đen đệm PTFE/Silicone,Kín (Gói 100 Cái )

 

gallery/lọ bâm 10ml

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 10ML-20-V1001

Chai thủy tinh 10ml trắng trong 22.5*46mm (Hộp 100 Cái )

2./ P/N : 10ML-20-V4002

Chai thủy tinh 10ml Màu nâu 22.5*46mm (Hộp 100 Cái )

2./ P/N : 20-SP3002

Nắp bấm nhôm đệm PTFE/Silicone trắng có lỗ (Gói 100 Cái)

4./ P/N : 20-SP3006

Nắp nhôm đệm PTFE đỏ/Silicone trắng,có lỗ 10mm (Gói 100 Cái )

gallery/lọ 20

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 10ML-18-V1001

Chai thủy tinh 10ml trắng trong 22.5*46mm (Hộp 100 Cái )

2./ P/N : 10ML-18-V1002

Chai thủy tinh 10ml Màu nâu 22.5*46mm (Hộp 100 Cái )

3./ P/N : 20ML-18-V1001

Chai thủy tinh 20ml trắng trong 22.5*75mm (Hộp 100 Cái )

4./ P/N : 20ML-18-V1002

Chai thủy tinh 20ml Màu nâu 22.5*75mm (Hộp 100 Cái )

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 24-SP3004C

Nặp vặn trắng 24-400 đệm Silicone/PTFE 3mm, có lỗ (Gói 100 Cái)

2./ P/N : 24-SP3004C-W

Nắp vặn đen 24-400 đệm Silicone/PTFE 1.5mm, Kín (Gói 100 Cái)

 

gallery/nawps van
gallery/nắp nhôm 20

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 18-SP3002

Nặp vặn kim loại từ tính đệm Silicone trắng/PTFE xanh, có lỗ 8mm (Gói 100 Cái)

2./ P/N : 18-SP3004C

Nắp vặn nhôm đệm Butyl red/PTFE xám, Kín  (Gói 100 Cái)

gallery/lo bấm 20

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 20ML-20-V1004

Chai thủy tinh 20ml trắng 22.5*75mm  (Hộp 100 Cái )

2./ P/N : 20-SP3002

Nắp bấm nhôm đệm PTFE/Silicone trắng có lỗ (Gói 100 Cái)

3./ P/N : 20-SP3006

Nắp nhôm đệm PTFE đỏ/Silicone trắng,có lỗ 10mm (Gói 100 Cái )

 

gallery/lọ 60

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 20ML-24-V1001C

Chai thủy tinh 20ml trắng trong 27.5*57mm (Hộp 100 Cái )

2./ P/N : 20ML-24-V1003C

Chai thủy tinh 20ml Màu nâu 27.5*57mm (Hộp 100 Cái )

3./ P/N : 40ML-24-V1001C

Chai thủy tinh 40ml trắng trong 27.5*95mm (Hộp 100 Cái )

4./ P/N : 40ML-24-V1003C

Chai thủy tinh 40ml Màu nâu 27.5*95mm (Hộp 100 Cái )

5./ P/N : 60ML-24-V1001C

Chai thủy tinh 60ml trắng trong 27.5*140mm (Hộp 100 Cái )

6./ P/N : 60ML-24-V1003C

Chai thủy tinh 60ml Màu nâu 27.5*140mm (Hộp 100 Cái )

gallery/insert 8-425

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 2ML-N1001

Insert thủy tinh đáy bằng 200ul (Gói 100 Cái)

2./ P/N : 2ML-N1002

Insert thủy tinh đáy nón có đế nhựa 150ul (Gói 100 Cái)

3./ P/N : 2ML-N1004

Insert thủy tinh đáy nón 150ul (Gói 100 Cái)

 

gallery/insert 8-425

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 2ML-N2001

Insert thủy tinh đáy bằng 300ul (Gói 100 Cái)

2./ P/N : 2ML-N2002

Insert thủy tinh đáy nón có đế nhựa 250ul (Gói 100 Cái)

3./ P/N : 2ML-N2004

Insert thủy tinh đáy nón 250ul (Gói 100 Cái)

 

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 2ML-9-SV1001

Micro insert- vial nhựa 250ul dùng nắp vặn (Hộp 100 Cái)

 

 

gallery/mcro vial 2ml
gallery/4ml-pp-vial-rack38380091873

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : VR1001

Giá đỡ chai thủy tinh 2ml, 50 vị trí, màu xanh (Cái)

2./ P/N : VR1003

Giá đỡ chai thủy tinh 4ml, 50 vị trí, màu xanh (Cái)

 

gallery/bấm năp

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 11MM-C

Dụng cụ bấm nắp cho nắp nhôm 11mm (Cái)

2./ P/N : 20MM-C

Dụng cụ bấm nắp cho nắp nhôm 20mm (Cái)

 

gallery/mở nắp

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 11MM-D

Dụng cụ mở nắp cho nắp nhôm 11mm (Cái)

2./ P/N : 20MM-D

Dụng cụ mở nắp cho nắp nhôm 20mm (Cái)

 

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 2ML-9-SV2002

Chai nhựa PP 2ml màu trắng chia vạch dùng nắp vặn (Hộp 100 Cái)

 

 

gallery/lọ nhựa pp 2ml

Hãng sản xuất : Alain Lab / Trung Quốc

1./ P/N : 18-SP1001

Septa 17mm, Silicone trắng/PTFE xanh

gallery/17mm st
gallery/nap van kin 9mm